Bouwplannen?!

Bent u dat traditionele vechtmodel ook zo beu? Bent u klaar met ‘dat bang maken’ door een aannemer? Wist u dat zelf bouwen ook tot de mogelijkheden behoort?

Zelf bouwen, een manier van bouwen waarop u samen met een team van experts zelf aan het roer staat. U heeft zicht op de manier waarop er gewerkt wordt. U heeft zelf het gevoel bij de kosten en de faalkosten in de bouw. U hoeft geen grote opslagen te betalen aan de bouwer ten behoeven van het maskeren van haar eigen faalkosten. U maakt gebruik van materieel wat klaar staat bij andere bouwers (delen via FLOOW2) en draagt zo een duurzaam steentje bij aan de maatschappij door middel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Voor opdrachtgevers is de verleiding erg groot om een traditionele manier te kiezen voor bouwpartners op basis van de laagste prijs (traditioneel aanbesteden). Dat lijkt een geijkte manier om meer te bouwen met minder. Niets is dan ook minder waar. Vooral in deze markt lijkt hier nu brood uit geslagen te worden. Gevolg is een vechtproces, waarbij de klant altijd de grote verliezer is.

De trend die langzaam maar zeker de bouw binnendruppelt is er een van samenwerking en een van delen. De aannemer is geen aannemer meer. Wat is aannemen eigenlijk? Een product van een derde aannemen, een toeslag rekenen en de risico’s afschuiven? Dat is aanneme 1.0: oud denken! Je hoeft niets meer ‘aan te nemen’, behalve als de klant dat daadwerkelijk wil.

Hoe zou het zijn om zelf de regie in handen te hebben, ook zonder enige kennis van bouwen? Hoe zou het zijn om de faalkosten eens in beeld te krijgen? Hoe zou het zijn om eens leuk te bouwen met een partij die daadwerkelijk voor uw belangen opkomt? Een partner in plaats van een vechter! Experts op het gebied van bouwen, welke u ontlasten van ‘het gedoe op de bouw’. Rock’n Roll.

Wood&Apples heeft een dergelijke manier van bouwen ontwikkeld en past deze inmiddels toe, en met succes. Ervaringen uit het laatste jaar brengen de klanten tot prachtige resultaten. De eerste beleggende partijen en zelfs zorginstellingen gingen u voor. Met als gevolg: reductie van kosten, betere samenwerking en prachtige resultaten. Is dit dan een soort van raketwetenschap? Nee, het heet transparantie, samenwerking en delen! Een reductie in de kosten van meer dan 20 procent!

Via de inzet van een platform als Floow2.com kunnen voorlopers in de bouw gaan bouwen vanuit een regisseursrol. Waarbij materieel, kennis en kunde rondom het gehele bouwproces bij derden wordt ingehuurd. Je hebt geen bouwbedrijf met materieel en personeel meer nodig om iets te bouwen. Dat kan een bouwregisseur ook, hij huurt gewoon expertise en materieel in: van calculatie, planning, tot vakmensen en bouw(plaats)materieel. Dat is ‘asset light netwerkbouwen’.

Kleven er ook nadelen aan? Ja, je dient wel de juiste afspraken te maken. Bijvoorbeeld wat doe je met de (marginale) faalkosten die er toch kunnen ontstaan? De ervaring leert dat deze zeer gering zijn.