MEDIA

Bouwplannen?!

Bent u dat traditionele vechtmodel ook zo beu? Bent u klaar met ‘dat bang maken’ door een aannemer? Wist u dat zelf bouwen ook tot de mogelijkheden behoort? Zelf bouwen, een manier van bouwen waarop u samen met een team van experts zelf aan het roer staat. U heeft zicht op de manier waarop er gewerkt wordt. U heeft zelf het gevoel bij de kosten en de faalkosten in de bouw. U hoeft geen grote opslagen te betalen aan de bouwer ten behoeven van het maskeren van haar eigen faalkosten. U maakt gebruik van materieel wat klaar staat bij andere bouwers (delen via FLOOW2) en draagt zo een duurzaam steentje bij aan de maatschappij door middel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Voor opdrachtgevers is de verleiding erg groot om een traditionele manier te kiezen voor bouwpartners op basis van de laagste prijs (traditioneel aanbesteden). Dat lijkt een geijkte manier om meer te bouwen met minder. Niets is dan ook minder waar. Vooral in deze markt lijkt hier nu brood uit geslagen te worden. Gevolg is een vechtproces, waarbij de klant altijd de grote verliezer is. De trend die langzaam maar zeker de bouw binnendruppelt is er een van samenwerking en een van delen. De aannemer is geen aannemer meer. Wat is aannemen eigenlijk? Een product van een derde aannemen, een toeslag rekenen en de risico’s afschuiven? Dat is aanneme 1.0: oud denken! Je hoeft niets meer ‘aan te nemen’, behalve als de klant dat daadwerkelijk wil. Hoe zou het zijn om […]

Leegstand: oude kleerhangers, dooie duiven

Leegstand: er is zoveel over geschreven. Het probleem moge duidelijk zijn. Lege panden, oude kleerhangers en dooie duiven in panden op vaak prachtige locaties. De crisis krijgt de schuld, en de old-skool vastgoedboys blijven gezellig hele dagen samen lunchen, borrelen met de mondvol over de overheid en de banken de schuld geven. Waar? Onwaar? Hebben wij er aan meegedaan? Boeit ons eigenlijk niet. Wij constateren dat de ‘ nieuwe problemen’ worden aangepakt met ‘ oude oplossingen’. De markt beweegt niet. Er is een sterke behoefte aan andersdenkenden. Herontwikkeling, exploitatie binnen de huidige markt en sloop zijn zo’n beetje de overgebleven opties. Denken we. Of last, but for sure least: wachten op marktherstel! Welke markt?! In onze visie is vastgoed onderdeel van zijn omgeving (duuuh). Wat dacht je ervan om eens samen te werken (=eng) met alle stakeholders en te zoeken naar huurders/gebruikers waarmee je samen kunt groeien. #hetorganischemodel. Ontwikkel de juiste creatieve ideeën, tezamen met een groep experts (incl. eigenaar). Vorm deze tot concepten, welke herkenbaar, inspirerend en verkoopbaar zijn, middels een integrale aanpak. Vergeet hierin het woordje ‘branding’ niet! En zet vervolgens dit juiste plan/concept op het juiste moment in de markt. Het start met het juiste idee, op het juiste moment. Behoud vastgoed, ga er duurzaam mee om, ga verloedering tegen en zorg uiteindelijk voor ‘ Rendement in de Tent’.

Carpe that fucking Diem

Winkelleegstand is de kans voor de nieuwe slimme ondernemer. Iedereen kent wel een paar van die plekjes in het centrum, de voorheen gouden A-locaties! Plekjes waarvan je droomde om ooit je winkel te kunnen vestigen. Alleen waren dat maar dromen. Je zou namelijk nooit kunnen opboksen tegen die grote ketens met hun megagrote budgetten. Het tij keert… We leven namelijk in een wereld waar we naast de kantorenleegstand ook te maken hebben met een forse winkelleegstand. Wordt het dus niet eens tijd om wakker te worden & je dromen weer op te pakken? Juist nu! De leegstand biedt volop kans voor de nieuwe ondernemers. Je kunt lekker flexibel zijn, je hoeft geen dure inrichtingen te kopen. Met slimme, gave, verhuisbare, flexibele inrichtingen, onder andere te vinden op het www, richt je die ene droomplek zo in. Voor weinig geld & moeite. Check bijvoorbeeld BVA-auctions waar je voor kleine prijsjes veel mooie spullen kunt kopen. Knap ze eventeel op, om ze je eigen identiteit te geven. Huur/pacht/leen tijdelijk een winkel. Juist op die A-locatie. Juist bij die grote vastgoedbelegger. Met een goed verhaal en enthousiasme zorg jij voor nieuwe loop en dus aandacht voor het pand. Pandeigenaar blij, jij blij. En mocht je weer moeten verhuizen, bijvoorbeeld omdat de winkel voor permanent verhuurd wordt, pak je de boel toch weer op. Lekker boeiend! Je vindt wel weer een nieuw plekje. Betrek je online-wereld bij je onderneming en je hebt binnen een mum van tijd een heerlijke winkel met online & offline […]

Burgers aan de knoppen

De bouw riep het al decennia ! Ook VOOR de crisis. ‘ De klant staat bij ons centraal’ . Grappig toch eigenlijk dat niemand de klant kende. Hoefde ook niet, want dat wat je bouwde werd verkocht en tijdens de oplevering kreeg je een lijst met opleverpunten! Heerlijk model toch? Zijn de bouwconsumenten nu verandert of de bouw zelf? Dat is de vraag die ik mijzelf wel eens stel. Tijdsgeest Burgers ontworstelen zich onder invloed van digitale technologieën aan organisaties. Het woord organisatie is een woord welke eigenlijk niet meer past in deze tijdsgeest. We hebben het liever over zwermen mensen welke in, een digitaal netwerk als deze ,haar verlangens naar kennis of kennissen bundelt in netwerken. En vanuit daar acteert. Dat is wat er gebeurd is. Kennis en kennissenuitwisseling op het internet, zijn een van de grote tegenhangers geworden van de oude bouwcultuur. Of zijn het de tegenstanders van de oude bouwcultuur? Prietpraatjes De burger gaat aan de knoppen zitten, en zit niet meer te wachten op prietpraatjes. Daar prikken ze makkelijk doorheen. Dat is geen trend! Tegenstanders hopen van wel. Het is feit geworden. De deeleconomie, welke nu langzaam ontstaat, zet eindelijk de programmering van de gebouwen centraal! Gebruik van het gebouw staat voorop, in plaats van de stenen. Dat zegt dus ook wat over het aanbodsysteem van de bouw. Deze is structureel veranderd. De bouwwereld draait langzaam om en draait alleen nog maar om de zorg weg te nemen van de klant. En we bouwen wat de […]

Nieuwsbrief Q2-1

RESET YOUR REAL ESTATE De postcrisis vastgoedaanpak Er is veel over geschreven en gesproken: leegstand, het bekende gevolg van de toename van mobiliteit door internet en moderne technische toepassingen. De vastgoedwereld daarentegen is weinig mobiel en beweegt niet of nauwelijks. Zo worden nieuwe problemen aangepakt met oude oplossingen. Dit werkt niet! De markt zit op slot en de enige manier om hier beweging in te krijgen, is door oude denkwijzen om te zetten naar De nieuw situatie. Een feit is dat veranderingen kansen met zich meebrengen. Kansen die gepakt moeten worden door partijen die anders en verder durven denken, maar ook van aanpakken weten. Deze denkwijze creëert een beweging die zichtbaar is in de markt. WOOD&APPLES werkt samen met Its a virus pro-actief aan de bestrijding van leegstaand, en succesvol! Reset Your Real Estate werkt op een aanstekelijke manier. Zo worden met behulp van creatieve concepten (vastgoed & marketing) & up-to-date businessmodellen de eerste kansen gegrepen die de huidige tijd ons biedt. Wij komen met onze groep experts tot nieuwe oplossingen middels onze aanjagende aanpak! KANSEN IN KERKELIJK VASTGOED Het is een feit dat tijden veranderen en kerken hun functie verliezen. Slopen is geen optie, maar het onderhouden of herbestemmen van een kerk is een kostbare klus. Gelukkig is er een subsidieregeling in het leven geroepen. Het doel van deze subsidie is het behoud van kerken in Noord-Brabant en kan voor twee verschillende doeleinden verstrekt worden: – restauratie van het casco van her te bestemmen kerken tot maximaal €1.000.000,- subsidie […]

Nieuwsbrief Q1

GEMONDE In opdracht vanuit de gemeente Sint-Michelsgestel is er door IMOSS een ruimtelijke visie ontwikkeld voor de dorpskern van Gemonde. In opdracht vanuit de gemeente hebben wij in samenwerking met Bouwkundig Tekenburo van Uden een visie mogen herontwikkelen van de kerk en de pastorie te Gemonde. De gemeente Sint-Michielsgestel werkt aan de uitvoering van het integrale dorpsontwikkelingsplan (IDOP) in dorpskern Gemonde. Deze dorpskern omvat de kerk, de pastorie, de school en de gymzaal. De gedachten zijn er om Gemonde een nieuw hart te geven, “een centrale ontmoetingsplek”. Dit betekend dat er behoefte is aan het zoeken naar mogelijkheden van hergebruik (kerk & pastorie) welke aansluiten bij de behoeften van de gemeenschap. De visie voor de herontwikkingsconcepten van de kerk en de pastorie zijn gepresenteerd en enthousiast ontvangen bij IDOP en de gemeente. JONG TALENT Binnen het bedrijf geven wij jong talent de kans om kennis te maken met het bedrijfsleven. Wij bieden op dit moment een tweetal afstudeerders de kans af te studeren op het onderwerp “kansrijk monumentaal vastgoed”. Even voorstellen… Wij zijn Tamara Swanenberg (23) en Victor Jakobs (24). Wij zijn beide vierde jaars studenten van de opleiding Bouwmanagement & Vastgoed aan de Avans hogeschool. Tijdens onze afstudeer periode onderzoeken wij de “kansen in monumentaal vastgoed”. Wij ondervinden dat er in toenemende mate functieverlies onstaat bij kerken, kloosters en industrieel vastgoed. Het ziet er ook niet naar uit dat zij in de toekomst hun oorspronkelijke functie terug krijgen. Het doel van ons onderzoek is het ontwerpen van een “tool”. […]

Nieuwsbrief Q2 nieuw 1-2

OMECOR DAAGT JE UIT! In de nieuwsbrief van juni 2013 kwam het al naar voren; om de kansen te kunnen pakken die de huidige markt biedt, dienen oude denkwijzen omgezet en vertaald te worden naar de nieuwe situatie. U zult zich afvragen, kansen? Ja, kansen zijn er zeker! Door het blijven toepassen van de oude denkwijze, komen deze kansen lastig aan het licht. Dit is een van de redenen waarom ‘OmeCor’ is opgezet; een digitale poel voor kennis, ambities en leegstaande panden waar deze kansen wél naar boven drijven. OmeCor is een digitale community waar de markt omgekeerd wordt; continue verzameld O.C. de mooiste, leegstaande panden om deze een nieuw leven in te blazen. Mensen met ideeën en ambitie zien deze kans en kunnen hier proactief hun input leveren. Op deze manier ontstaat er onlnine een cocreatie die ook offline ingezet wordt door middel van live-sessies, brainstormen, conceptualisering, virtueel contact via het platform en andere vormen van crowdsourcing waarbij de eindgebruiker actief betrokken is als ideeëngenerator of beoordelaar van input. Het beste idee krijgt de kans daadwerkelijk gerealiseerd te worden. Je eigen leefomgeving creëren is dus mogelijk! Organisaties die voornamelijk focussen op productontwikkeling, onderschatten de waarde van klantontwikkeling waar OmeCor zich op richt. Het resultaatvoordeel van OmeCor ontstaat doordat het ontwikkelde optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van de gebruikersdoelgroep. Het maakt niet uit wie je bent, wat je doet en waar je vandaan komt; jij mag zelf je eigen leefomgeving creëren waarbij OmeCor dit faciliteert. O.C. wordt ook […]

Nieuwsbrief Q2 nieuw 2-2

KUBISTISCHE BOSVILLA EINDHOVEN In de groene wijk Waterrijk te Eindhoven wordt momenteel een kubistische bosvilla gerealiseerd waarbij Wood & Apples de rol als ontwikkelaar op zich heeft genomen. Tijdens het ontwerp van de villa staat de Feng Shui leer centraal en zal het resultaat een hoge vitaliteitsscore waarborgen. De uitstraling van de villa is een balans tussen modern, rustgevend en toch stoer. Bovendien zal de nieuwste domotica toegepast worden. De methode van bouwen is vernieuwend. Wood & Apples begeleidt de opdrachtgever door toepassing van een zelfbouwmethode waarbij de opdrachtgever zelf inkoopt waarbij Wood & Apples begeleid. Zo heeft de opdrachtgever een profesionele adviseur/ regiseur aan haar zijde. Op deze manier ontstaan er geen meer- en minderwerkdiscussies en vindt er een besparing van 20% op de bouwkosten plaats. De bouw is gestart op 21 augustus 2013 en dient op 25 april 2014 gereed te zijn. DOMOTICA De domotica die toegepast wordt in de villa is uiterst vooruitstrevend. Eén enkele afstandsbediening is intelligent genoeg om alle toestellen, die op afstand bediend kunnen worden, in de woning te bedienen naar de functie die gevraagd wordt door deze aan het softwaresysteem te koppelen. Door middel van het systeem is het mogelijk om de poort of garagepoort, verlichting, verwarming, audio- en videoapparatuur, camerabewaking, alarmsysteem, elektrische deursloten, intercom, ventilatoren, gordijnsturing, muziekbibliotheek, bewegingsmelders, tuinirrigatiesystemen, en openhaard met een druk op de knop te bedienen. De software kan op een smartphone, tablet of laptop geïnstalleerd worden. Op deze manier komt de essentie van automatisering maximaal tot uiting in […]

Een concept is een verleiding

Blog Wat is een concept? Hetzelfde als een idee? Want dan heb ik de hele dag concepten in mijn hoofd. Is een concept een flirt met een gedachte? Of is een concept een auto, zo’n autowereld concept-car? We kennen ze wel, die gave toekomst-auto’s die uit zichzelf rijden en tegen je praten, net als de knight-rider. Of is een concept een concept-nota? Een concept-schrijven? Zoiets wat nog niet af is, en waar iemand anders nog een plasje over mag doen? En dan mag je het gaan afronden? Een concept, wat is dat? En wanneer is het af? We hebben er allemaal mee te maken.   Hoe vaak krijg ik deze vraag wel niet in een week. Immers ik noem me conceptor of conceptontwikkelaar. Whatever. Geef het beestje een naam. En, wat heb je nodig om een concept te ontwikkelen? En kan iedereen het? En hoe beeld je een concept uit?   Volgens mij is een concept, gewoon een uitgewerkt idee. Het start ook met een idee. Een idee voor iets nieuws, een stip op de horizon. Iets waar je nog aan moet gaan werken voordat het gerealiseerd wordt. Een concept is een verleiding om dit verder uit te werken. Een verleiding vol ingrediënten waar je energie van krijgt. Energie om het op te pakken en succesvol te maken. Je voelt, je proeft, je ruikt, je weet dat het gaat lukken. Met toch nog die kleine onzekerheid erin. En die kleine onzekerheid? Die praat je goed. Want dat concept, dat gaat […]

Erfgoedwetsvoorstel aangenomen

Vandaag is bekend gemaakt dat het erfgoedwetsvoorstel per 1 januari 2016 is aangenomen! De erfgoedwet bundelt de bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van cultureel erfgoed.   Eigenaren, gebruikers, kopers van vastgoed en nog veel meer groepen krijgen er mee te maken. Daarom is het belangrijk om hier van op de hoogte te zijn. Deze regeling vervangt 6 wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed. Overbodige wetten worden geschrapt en er worden een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd.   Vertrouwen De regering spreekt het vertrouwen uit dat de sector voldoende kennis, deskundigheid en betrokkenheid heeft om de zorg voor ons cultureel erfgoed in de praktijk waar te maken.   #Resetsandrocksyourrealestate #Rockon   Bron: http://cultureelerfgoed.nl/dossiers/erfgoedwet

W&A in de magazines

Koen Houtappels is geïnterviewd door het magazine De Zaak!   Hier een kleine sneak peek: “Als ‘klein menneke’ bezocht Koen Houtappels tijdens zijn vakantie met zijn ouders verplicht kerken en kloosters. Nu is hij hier blij om ‘zonder ouders had ik misschien nooit een passie voor oude gebouwen ontwikkeld’.” Vrijdag 26 juni 2015 is het magazine verschenen.   Klik op onderstaande link om het hele artikel te lezen! http://www.dezaak.nl/van-verplichte-kerkbezoekjes-naar-een-eigen-bedrijf-8646590.html   Daarnaast staan we in dé glossy van Oisterwijk; Het Recept! We zijn trots dat we hier in mogen staan (zie afbeelding). Een mooi glossy artikel in een magazine boordevol ECHT Oisterwijk. Uitgegeven door Restaurant Sec. en De Tijd, welke respectievelijk 5 en 20 jaar bestaan.

Wordt de belevingswaarde belangrijker dan de financiële waarde?

Middels een serie van 4, houden wij u op de hoogte rondom enkele conclusies uit ons onderzoek naar waardeontwikkeling rondom concept – en traditionele projectontwikkeling (vastgoed).   2-4   Door de opkomst van de megatrend individualisering in 1960 zijn mensen kritischer geworden ten opzichte van de jaren hiervoor, en hebben zij een meer uitgesproken mening over hun behoeften en wensen. Belangrijke persoonlijke waarden blijven nog steeds gezondheid, vrijheid en geluk, en materialistische zaken zoals rijkdom en bezit worden beschouwd als minst belangrijk. Hoewel, gezien deze desinteresse, is 44,2%  van de ondervraagden wèl op zoek naar een economische factor in een gebouw. Ook blijkt dat de typologie van een gebouw de belangrijkste waarden bepaalt, al staat functionaliteit bij elk type gebouw op nummer 1. De fysieke uitstraling en kwaliteit zijn ook erg belangrijk en 65,1% benoemt ‘beleving’ in hun top 5 van belangrijkste vastgoedwaarden. De groeiende interesse voor beleving gaat gepaard met de eerder genoemde trend waarbij een identiteit en uitstraling van een gebouw steeds belangrijker worden. Door deze nieuwe kijk in de vastgoedsector is ook correct marktonderzoek niet weg te denken. Om tot de optimale situatie te komen waarbij waarde gecreëerd kan worden voor de consument, kan concept ontwikkeling in vastgoed de oplossing bieden.

Industrieel erfgoed in Nijmegen

Industrieel erfgoed in Nijmegen Als het aan de gemeente ligt, wordt het gebied van de Vasim en CP Kelco in de toekomst een bruisende plek vol cultuur, ambacht en vrije tijdsbesteding (leisure). Na de zomer start een proces om de ambitie voor dit NYMA-kwartier samen met partijen in de stad vorm te geven. Het college heeft nu eerst een aantal randvoorwaarden vastgesteld, waarbinnen de toekomstige ontwikkeling van het gebied moet plaatsvinden. Het gaat met name om ruimtelijke, programmatische en financiële randvoorwaarden, waaronder: Er is ruimte voor beleven, leisure en ambachtelijke bedrijvigheid in de brede zin. Er is geen ruimte voor grootschalige detailhandel, detailhandel voor de dagelijkse boodschap,een bioscoop, kantoren en functies als wonen, scholen en kinderdagverblijven. Het terrein westelijk van de Vasim moet beschikbaar blijven voor het organiseren van evenementen. Er is diversiteit in cultureel aanbod (zoals evenementen, ateliers, creatieve industrie). Er zijn (publiek-toegankelijke) atelierruimten voor kunstenaars. De Vasim en de watertoren moeten behouden blijven. De relatie van de Vasim met het water moet worden versterkt. Er moet een groene ruimtelijke verbinding van Park West naar de rivier komen. Proces De ambitie voor het gebied wordt samen met verschillende partijen ontwikkeld, waaronder de huidige gebruikers van het gebied (Waalhalla en De Cultuurspinnerij), Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, bewoners en ondernemers uit de omgeving, en investeerders. In samenspraak met hen en op basis van een marktverkenning wordt in het najaar een ambitiedocument voor het gebied gemaakt. In deze periode wordt waarschijnlijk ook meer duidelijk over het mogelijk vestigen van het archeologisch en kunstdepot van de provincie […]

In no-time transformeren

Blog Van zorginstelling naar hotel, of van woning tot pop-up restaurant. Je kunt het zo gek niet bedenken. Sinds 1 november 2014 is het mogelijk om zo’n transformatie binnen 8 weken te realiseren. Dankzij het Besluit Quick Wins hoeft zo’n project geen half jaar meer te duren.   Dit besluit zorgt ervoor dat diverse procedures flink worden ingekort, bijvoorbeeld als er voor tijdelijk gebruik van het bestemmingsplan afgeweken moet worden. Ook is de mogelijkheid tot tijdelijk anders bestemmen verlengd van 5 naar 10 jaar. Dit schept mogelijkheden voor transformaties op de lange termijn.   Verder is er een lager verbouwniveau in het Bouwbesluit opgenomen, wat inhoudt dat de verbouwing moet voldoen aan het niveau van bestaande bouw in plaats van het niveau van nieuwbouw.   In het Besluit is ook de BTW-integratieheffing afgeschaft en is er een korting geïntroduceerd op de huurdersheffing bij transformatie van leegstaand vastgoed naar sociale woonruimte. Met deze wijzigingen steunt de overheid de aanpak van leegstand.   Voorheen kon een gebouw met de omgevingsprocedure worden getransformeerd, maar daar was de beperking aan verbonden dat een gebouw niet groter mocht zijn dan 1.500 vierkante meters en dat er geen wooneenheden mochten worden toegevoegd. Door het besluit wijzigt het huidige omgevingsrecht en zijn deze beperkingen van de baan.   De maatregelen die op 1 november zijn ingegaan zijn de eerste stappen naar een nieuwe Omgevingswet, die 24 afzonderlijke wetten zal gaan vervangen. Het wetsontwerp Omgevingswet is op 17 juni 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het zal nog […]