PORTFOLIO

Conceptontwikkeling Community Care Centre te Izmir (Turkije)

Werkzaamheden: Conceptontwikkeling Massastudie Feasibility studie Locatie: Izmir te Turkije Missie: Conceptontwikkeling woon- en zorgcomplex voor een specifieke doelgroep te Turkije. Een mix van zorgappartementen, businessschool, vakantieverblijf, hospitel en landpark Opdrachtgevers: Business School Netherlands, Axioncontinu, Coresta Omvang: 7000m2 bvo Bijzonder: Concept- en planontwikkeling van woningen met zorg voor specifieke doelgroep Turks- Nederlandse ouderen. Inclusief vakantie-park voor familie & vrienden. Businessschool voor de opleiding van lokale dienstverleners. Hospitel voor eigen gebruik alsook met omgevingsfunctie.   Status: Afgrond

Herbestemming pakhuys Oisterwijk

Werkzaamheden: Conceptontwikkeling Planontwikkeling Acquisitie U-build Locatie: Oisterwijk Missie: Dit prachtige object bevindt zich op een vergeten plek in Oisterwijk. In samenwerking met een investeerder zijn plannen gemaakt om dit plekje een nieuwe bestemming te geven. Het veranderen van de bestemming in wonen & retail maakt mogelijk dat de gebruikers van dit pand weer voor nieuw leven in de brouwerij zorgen. De realisatie van een mooie winkel (ID-lifestyle), een shortstay en twee prachtige appartementen is inmiddels afgerond. Het pand is volledig verhuurd. Opdrachtgever: Private investeerder Omvang: 250 m2 Bijzonder: Centrumlocatie, begeleiding aankoopproces voor buitenlandse investeerder, begeleiding en ontwikkeling gehele traject, inclusief interieur  

Industrieel erfgoed – Nyma Kwartier

Als het aan de gemeente ligt, wordt het gebied van de Vasim en CP Kelco in de toekomst een bruisende plek vol cultuur, ambacht en vrije tijdsbesteding (leisure). Na de zomer start een proces om de ambitie voor dit NYMA-kwartier samen met partijen in de stad vorm te geven. Het college heeft nu eerst een aantal randvoorwaarden vastgesteld, waarbinnen de toekomstige ontwikkeling van het gebied moet plaatsvinden. De gemeente Nijmegen heeft Wood & Apples al sinds begin 2015 aan haar zijde om haar te ondersteunen in deze procesgang, als conceptontwerper, merk-ontwerper, en als aanjagers/ kwartiermakers ten behoeven van de organische ontwikkeling van het Nyma-kwartier.   Het gaat met name om ruimtelijke, programmatische en financiële randvoorwaarden, waaronder:   Er is ruimte voor beleven, leisure en ambachtelijke bedrijvigheid in de brede zin. Er is geen ruimte voor grootschalige detailhandel, detailhandel voor de dagelijkse boodschap,een bioscoop, kantoren en functies als wonen, scholen en kinderdagverblijven. Het terrein westelijk van de Vasim moet beschikbaar blijven voor het organiseren van evenementen. Er is diversiteit in cultureel aanbod (zoals evenementen, ateliers, creatieve industrie). Er zijn (publiek-toegankelijke) atelierruimten voor kunstenaars.  De Vasim en de watertoren moeten behouden blijven. De relatie van de Vasim met het water moet worden versterkt. Er moet een groene ruimtelijke verbinding van Park West naar de rivier komen. Proces  De ambitie voor het gebied wordt samen met verschillende partijen ontwikkeld, waaronder de huidige gebruikers van het gebied (Waalhalla en De Cultuurspinnerij), Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, bewoners en ondernemers uit de omgeving, en investeerders. In samenspraak met hen en op […]

Urban Development centrum Son & Breugel

Werkzaamheden: Conceptontwikkeling centrumplan Urban Development Locatie: Son&Breugel Missie: Het centrum van Son biedt enkele centra om te verblijven. De samenhang van het centrum is erg versnipperd, onder andere door de rijbaan die twee gedeeltes scheidt. Wood&Apples is ingezet door een private opdrachtgever om de huidige situatie in kaart te brengen, de vinger op de zere plek te leggen. Tevens heeft Wood&Apples enkele dwarsverbanden gelegd welke kunnen leiden tot vernieuwende oplossingen. Opdrachtgever: Private investeerder Omvang: Het gehele centrum van Son & Breugel Bijzonder: –   Status: Afgerond

Sloopbegeleiding zwembaden te Gouda

Werkzaamheden: Projectmanagement Directievoering Locatie: Gouda Missie: In samenwerking met van der Meijs Bouwmanagement heeft Wood&Apples de sloop en sanering begeleid van 2 gemeentelijke zwembaden te Gouda. De gemeente Gouda heeft onlangs een prachtig nieuw zwembad opgeleverd (Groenhovenbad) welke deze zwembaden overbodig maakt. Opdrachtgever: Gemeente Gouda Omvang: 2 zwembaden Bijzonder: Zwembad de Tobbe bevindt zich op een oude vuilnisbelt.   Status: Afgerond

Conceptontwikkeling Bosboom Toussantkade

Werkzaamheden: Conceptontwikkeling / massastudie Locatie: Gouda Missie: De Trefkuil-zwemlocatie wordt gesloopt in verband met een vervangingsvraagstuk. In samenwerking met Van der Meijs Bouwmanagement & Advies heeft Wood&Apples een conceptstudie ontwikkeld naar de mogelijkheden rondom wonen op de betreffende locatie. 30 wooneenheden in carree-vorm Opdrachtgever: Private investeerder Omvang: 3200 m2 BVO Bijzonderheid: –   Status: Afgerond

Revitalisatie appartement Snellestraat te ’s-Hertogenbosch

Werkzaamheden: Acquisitie Verbouw en verhuur pand Locatie: ‘s-Hertogenbosch Missie: Ontwerp en verbouw van appartement middels de U-Build methode. Opdrachtgever: Particuliere investeerder Omvang: 1 appartement Bijzonder: Top-locatie in centrum. Inclusief verhuur als shortstay.   Status: Afgerond

Conceptontwikkeling Tobbebad

Werkzaamheden: Conceptontwikkeling / massastudie Locatie: Gouda Missie: Het Tobbebad wordt gesloopt in verband met een vervangingsvraagstuk. In samenwerking met Van der Meijs Bouwmanagement & Advies heeft Wood&Apples een conceptstudie ontwikkeld naar de mogelijkheden rondom wonen op de betreffende locatie. 27 wooneenheden passen op de plek, waarbij het uitgangspunt, bouwen in carree-vorm, zich goed uitte op de locatie. Opdrachtgever: Private investeerder Omvang: 3000 m2 BVO Bijzonderheid: –   Status: Afgerond

Begeleiding asbestsanering Stoommachine te Oisterwijk

Werkzaamheden: Projectmanagement Locatie: Oisterwijk Missie: Begeleiding en directievoering rondom de sanering van asbest in een authentieke, monumentale stoommachine & evenementen-locatie Opdrachtgever: Gemeente Oisterwijk Omvang: 500 m2 Bijzonder: Monumentale status. Status: Afgerond

Conceptstudie de Blauwe Scholk te Den Dungen

Werkzaamheden: Scenario-studie Exploitatie-onderzoek Locatie: Den Dungen Missie: Het bestaande gemeenschapshuis ‘De Blauwe Scholk’ is gevestigd in een voormalig schoolgebouw. Tal van sociaal-maatschappelijke voorzieningen uit Den Dungen vinden er hun thuishaven. Het gebouw is door zijn vroegere functie meer een verzameling ruimten onder een dak, dan een multifunctioneel te gebruiken gemeenschapshuis. Hierdoor is het realiseren van een sluitende exploitatie geen eenvoudige opgave. Wood&Apples heeft enkele scenario’s onderzocht & doorgerekend in opdracht van een particulier investeerder. Opdrachtgever: Private investeerder Omvang: 1707 m2 BVO Bijzonder: Beeldbepalende oude meisjesschool in het hart van Den Dungen. Karakteristiek gebouw aan de doorgaande weg met de moeilijkheid van een aanwezige stankcirkel (bestemmingsplan).   Status: Afgerond

Advieswerkzaamheden T-Holding

Advieswerkzaamheden T-Holding Werkzaamheden: Diverse acquisitie/ advieswerkzaamheden van bouwtechnische aard, ten behoeve van het kantoorpand met bedrijfshal. Locatie: Oisterwijk Missie: Adviseren Opdrachtgever: T-Hold Oisterwijk Omvang: 1800 m2 Bijzonderheid: –   Status: Afgerond

Flatgebouw Europalaan, De Greide te Eindhoven

Werkzaamheden: Renovatie woonflatgebouw Europalaan. Het betreft een 15-laags flatgebouw met een centrale toegang. De flat bestaat uit een centrale middenkern waarlangs de bewoners met de lift centraal naar hun woningen kunnen. Locatie: Eindhoven, De Greide Missie: Renoveren appartementencomplex, welke bestaat uit 90 appartementen. Wood&Apples voert het projectmanagement in de voorbereidingsfase. Tevens voerde Wood&Apples de directievoering tijdens de uitvoeringsfase. Opdrachtgever: Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Europalaan te Eindhoven Omvang: 9300 m2 BVO Bijzonder: –   Status: Afgerond

Zorghotel te Eindhoven

Werkzaamheden: Conceptontwikkeling Locatie: Eindhoven Missie: Het ontwikkelen van een zorgconcept in de vorm van een hotel voor dak- en thuislozen, en zorgbehoevenden in de oude Volvo-garage te Eindhoven. Zo werd mogelijk gemaakt dat er zorg kon worden geboden op een geborgen locatie, inclusief maatschappelijke begeleiding en inzet als sociale werkplaats. Opdrachtgevers: St. Annaklooster, Coresta, Atlant zorggroep Omvang: 2000m2 Bijzonder: Transformatie van bestaand pand (oude auto showroom) in de nieuwe functie.   Status: Afgerond

De Leeuwenbrug Deventer

Werkzaamheden: Scenario-studie Haalbaarheidsonderzoek BREAAM-adviestraject Revitalisatie Locatie: Deventer Missie: Het bestaande kantoorpand ‘ De Leeuwenbrug’ is toe aan een revitalisatie. Het single-tenant pand wordt getransformeerd in een multi-tenant kantoorpand met daarin diverse ondersteunende functies zoals een horeca, een fitness en flexwerkplekken Opdrachtgever: DC Vastgoed, ism Van der Meijs Bouwmanagement&Advies Omvang: 9800 m2 BVO Bijzonderheid: –   Status: In ontwikkeling

Herbestemming Leerfabriek KVL U-gebouw te Oisterwijk

Werkzaamheden: Engineering Projectmanagement Directievoering Directievoering Locatie: Oisterwijk   Missie: In het U-gebouw is een van het eerste gebouw waar de levendigheid te vinden is als het om huurders gaat. Op de begane grond zijn in korte tijd prachtige werkplekken gerealiseerd. Een tijdelijke locatie voor Visit-Brabant met werkplekken en een permanente plek voor Social Sofa’s. Hier worden betonnen bankjes gemaakt met prachtige mozaïeken. Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant Omvang: 1500 m2 BVO Bijzonder: Industrieel pand. Onderdeel van het concept ‘Ambachtsplaats voor de creativiteit’.   Status: Afgerond  

Conceptontwikkeling herbestemming jongensschool Den Dungen

Werkzaamheden: Conceptontwikkeling Locatie: Den Dungen Missie: Wood&Apples ontwikkelde in samenwerking met BBI –vastgoed een nieuw concept voor de herontwikkeling van een oude jongensschool. Een overdekt grote ruimte met daarin een ‘mercat de la boqueria’ met een knipoog naar een versmarkt in Barcelona). Een omgeving met mooie lokale biologische producten om te proeven, te eten en te kopen. Denk aan een broodbakker, een slager, een traitteur, wijnhandelaar, koffiebrander met de geur van vers fruit, koffie, kazen, en brood. Verwijzend naar de aloude relatie met Den Bosch, waarin Den Dungen zo’n beetje hofleverancier werd van Den Bosch vwb verkoop van de agrarische producten (De Dungense Markt in Den Bosch); Opdrachtgever: Private investeerder Omvang: 1200 BVO Bijzonder: Gemeentelijk monument   Status: Afgerond

Villa Meerhoven

Werkzaamheden: Locatieonderzoek Planontwikkeling U-build Bouwbegeleiding Locatie: Eindhoven Missie: Van locatieonderzoek tot de uitvoering. Deze prachtige nieuwbouwvilla, ontworpen met de principes van Feng-Shui, is gebouwd aan een bosrand. Een Strakke moderne vormgeving, open en transparant met een rustgevend maar toch stoer karakter. Door de materialen die zijn gebruikt (glas, hout en stucwerk) is er een mooie samenhang gecreëerd tussen wonen en de natuur. Opdrachtgever: Particuliere opdrachtgever Omvang: 400 m2 Bijzonder: Principes van Feng-shui zijn toegepast bij het ontwerpen van deze bosvilla.   Status: Afgerond

Herontwikkeling Edisonlaan Tilburg

Werkzaamheden: Projectmanagement Voorbereiding Uitvoering Locatie: Tilburg Missie: Verbouw van bestaande zorgkliniek (verslavingszorg) in verband met de uitbreiding van de beddencapaciteit. Daarnaast integratie en uitrol van ‘Het Nieuwe Werken’-concept. Opdrachtgever: Novadic-Kentron Omvang: 2500 m2 Bijzonder: Gefaseerde verbouwing. Kliniek was operationeel ten tijde van verbouwing. De uitrol en implementatie van Het Nieuwe Werken is gelijktijdig met de locatie Voltstraat uitgevoerd.   Status: Afgerond

Herbestemming Philipsfabriek, Voltstraat te Tilburg

Werkzaamheden: Acquisitie Concept- planontwikkeling Projectmanagement Directievoering Locatie: Tilburg Missie: Een oude leslocatie van Philips wordt getransformeerd tot een kantoorobject nieuwe stijl. De ingreep behelst de transformatie van het pand tot een modern kantoorpand dat afgestemd is op het flexibel-werken-concept, inclusief kantinefunctie. Opdrachtgever: Novadic-Kentron Omvang: 600 m2 Bijzonder: Introductie Het Nieuwe Werken.   Status: Afgerond

Conceptontwikkeling pastorie en kerk te Gemonde

Werkzaamheden: Scenariovorming, conceptontwikkeling Locatie: Gemonde Missie: De gemeente Sint-Michielsgestel werkt aan de uitvoering van het integrale dorpsontwikkelingsplan (IDOP) in dorpskern Gemonde. Ook werkt ze aan het opstellen van een visie ten aanzien van een van de 14 projecten, die onderdeel zijn van het IDOP. Het gaat hier een multifunctionele accommodatie. De gedachte is om Gemonde een nieuw hart te geven; een centrale ontmoetingsplek, met onder meer de kerk, de pastorie en de aangrenzende tuin. We zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden voor hergebruik van de kerk en pastorie; opties die aansluiten bij de behoeften van de community. Om de gemeente & IDOP een goed beeld te geven van de mogelijkheden, heeft Wood&Apples in samenwerking met BKT in Uden een overzicht gecreëerd de scenario’s van beide gebouwen, inclusief conceptuele en schetsmatige vertaling. Tevens zijn de investeringskosten en mogelijke exploitatie-opbrengsten in kaart gebracht. Opdrachtgever: IDOP Gemonde ism architect van Uden Omvang: 2500 m2 Bijzonder: Rijksmonumentale kerk & beschermde dorpskern.   Status: Afgerond

Plan- en conceptontwikkeling Vrijthof Hilvarenbeek

Werkzaamheden: Concept- planontwikkeling Locatie: Centrum Hilvarenbeek Missie: Voor de locatie ‘ Achter t Vrijthof’ te Hilvarenbeek is door Wood&Apples een stedebouwkundig plan gemaakt. Een nieuw plan met daarin een speels plein, waar een medisch centrum met een ondergrondse parkeergarage aan toegevoegd is. Tevens is het plan voorzien van diverse (zorg)appartementen. Opdrachtgever: Private beleggende partij Omvang: 3500 m2 BVO   Status: Afgerond

Jeugdkliniek Sint-Oedenrode in rijksmonumentaal klooster

Werkzaamheden: Conceptontwikkeling Planontwikkeling Renovatie, restauratie en nieuw inbouwpakket Hernieuwing en opwaardering van het landgoed Locatie: Sint-Oedenrode Missie: Instelling voor verslavingszorg is al sinds 1971 eigenaar van het complex. Jarenlang deed het dienst als hoofdkantoor van Novadic, maar dat verhuisde na de fusie met Kentron naar Vught. Het voormalige klooster kwam daardoor in 2008 leeg te staan. ‘Novadic-Kentron wil als expertisecentrum mensen voor wie gebruik van middelen tot een ernstig verslavingsprobleem is geworden of dreigt te worden, in staat stellen hun verslaving, verslavingsgedrag en daarmee samenhangende ‘levensproblemen’ te overwinnen, te beperken of te beheersen.’ Na een uitgebreid scenario onderzoek is er besloten om het ontwikkelde jongeren-concept uit te rollen in het rijksmonumentale klooster te St.Oedenrode. Opdrachtgever: Novadic-Kentron Omvang: 7500 m2 Bijzonder: Rijksmonument, landgoed 14 hectare, 230 glas- in-loodramen, bouwteam-constructie (U-Build methode), strakke planning, introductie nieuw jeugdkliniek-concept. Duurzame opwekking van energie (WKO-installatie).   Status: Afgerond

Conceptontwikkeling: Wonen Boven Winkels Breda, Grote Markt

Werkzaamheden: Conceptontwikkeling/advies Locatie: Breda Missie: De binnenstad van Breda kampt – net als vele Nederlandse steden – al jaren met bouwtechnische onderhoudsachterstand, afnemende levendigheid met name in de avonduren en een tekort aan woonruimte in de binnenstedelijke omgeving. De gemeente Breda heeft met succes de individuele aanpak WoBoWi ingezet. Het blijkt dat deze aanpak werkt, maar de kanttekening dat het erg arbeidsintensief is. Wood&Apples is benaderd om middels de bloksgewijze (geclusterde) aanpak onderstaande doelen te onderzoeken op haalbaarheid. De doelen voor deze geclusterde/ bloksgewijze aanpak zijn hetzelfde als voor de individuele aanpak, namelijk: De leefbaarheid bevorderen van de binnenstad Woonfunctie toevoegen in de binnenstad De bouwkundige kwaliteit verbeteren van de binnenstad De veiligheid bevorderen van de binnenstad Waardebehoud stedelijk erfgoed Kunnen we middels een bloksgewijze aanpak de lege winkelverdiepingen weer bewoonbaar maken? En kunnen we dat aantonen middels kosten-baten analyse? Opdrachtgever: Gemeente Breda Omvang: 30 panden Bijzonder: Bloksgewijze aanpak, complexe materie in verband met veel participanten   Status: Afgerond

Conceptontwikkeling oude C&A Atelier Karel du Jardinstraat te Amsterdam

Werkzaamheden: Conceptontwikkeling Locatie: Amsterdam Missie: Ontwikkeling en realisatie van een herbestemming in de vorm van een binnenstedelijk, hoogwaardig woon- en zorgcomplex, met: Realisatie van 80 appartementen met voorzieningen voor verzorgd of verpleegd wonen Realisatie van 1.034 m² ruimte voor 1e lijns zorgplint op begane grond 28 parkeerplaatsen in eigen garage Afgestemd op de doelgroep: Hulpbehoevende ouderen met een bovenmodaal inkomen die in hoge mate zelfstandig willen blijven wonen in vertrouwde omgeving, bekend met en behoefte aan luxe, service en comfort Opdrachtgever: Eigen ontwikkeling ism Estadium & Coresta Omvang: 8500 m2 Bijzonder: Oud C&A-atelier, oud kantoorgebouw, transformatie   Status: Afgerond

Herontwikkeling Postsorteercentrum Zwolle

Werkzaamheden: Conceptontwikkeling Marketing en Communicatie Rebranding   Opdracht: In opdracht van DC Vastgoed is Wood&Apples gevraagd om in samenwerking met partner Its a Virus de nieuwe visie te ontwikkelen voor het oude postsorteercentrum aan de Spoorzone te Zwolle. Dit industriële gebouw is reeds in gebruik door een diversiteit van bedrijven, welke momenteel gebruik maken van het pand, totdat de nieuwe visie ontwikkeld en geïmplementeerd wordt. De nieuwe identiteit welke ontwikkeld wordt, POST ZWOLLE zal gaan fungeren als de aanjager van de gehele Spoorzone van Zwolle. In goede samenspraak met de gemeente, NS en provincie wordt er de komende jaren gewerkt aan de uitwerking van de plannen.   Opdrachtgever: DC Vastgoed   Grootte: 26.000 m2 bvo

Concepting kantoorpand Koninginnegracht Den Haag

Werkzaamheden: Ontwikkeling van een tweetal concepten in opdracht van eigenaar. Doel: is het opnieuw leven inblazen van dit leegstaand pand. De twee ontwikkelde concepten zijn: Een ambassadehuis en een MKB-desk. Locatie: Den Haag, Koninginnegracht Missie: Conceptontwikkeling Opdrachtgever: StenaRealty Omvang: 4000m2 BVO Bijzonderheid: In samenwerking met It’saVirus   Status: Afgerond

Strijp T

Werkzaamheden: Conceptontwikkeling Locatie: Strijp T, gebouw TZ te Eindhoven Missie: Een nieuwe invulling  en identiteit ontwikkelen voor het gebouw TZ te Strijp T in Eindhoven. En het verzorgen van een lange termijn visie voor het bedrijvencomplex Strijp T te Eindhoven. Opdrachtgever: De firma Goevaers / Geva Vastgoed Omvang: 20 hectare Bijzonder: Industrieel oud Philips-complex. Status: Lopend

Herbestemming Leerfabriek KVL gebouw 28.1

Werkzaamheden: Engineering Directievoering Locatie: Almijstraat 14 Oisterwijk Missie: Enthousiasme, actie en reactie, slopen en opbouwen maakt de provincie Noord-Brabant van een plek die ooit dagelijks bruiste van activiteit weer een begrip zoals het vroeger was. De saamhorigheid, verbondenheid en de trots van de Oisterwijker op de eens grootste lederfabriek van Europa gaat vorm krijgen in de Leerfabriek KVL. Het concept ‘Ambachtsplaats voor creativiTIJD’. Een nieuwe toekomst waarin iedereen welkom is. Hiertoe is de provincie Noord-Brabant gestart met het ontwikkelen van plannen voor de locatie. Er is gestart met het Leermagazijn- gebouw aan de spoorzijde.   Nadat de eerste pionierende huurders op de eerste verdieping hebben plaatgenomen in het U-gebouw, wachten ze met smart totdat het leermagazijn (gebouw 28.1) geheel opgeleverd is, zodat ze de verhuisbeweging mogen maken naar deze prachtige plek.   De bestemming van het ledermagazijn: werklandschappen en het bedrijfsrestaurant Kafé van Leer. De plek voor huurders en bezoekers voor het drinken van koffie en het gebruiken van een lunch (natuurlijk verzorgd door de broodjes van Robert van Beckhoven).   Op de verdiepingen komen prachtige werkplekken en werkunits. Op de begane grond een centrale balie.   Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant Omvang: 5000 m2 BVO Bijzonderheid: Rijksmonumentaal industrieel pand. Onderdeel van het concept ‘ Ambachtsplaats voor de creativiteit’.   Status: Afgerond Foto door Jimke Joling Fotografie©

The Black Box

Werkzaamheden: Conceptontwikkeling Locatie: Eendrachtskade-Zuidzijde in Groningen Missie: Het ontwikkelen van een sterk mixed-used concept, wat Ocean Capital Ltd. als tool kan gebruiken om het voormalige kantoorgebouw doelbewust te verhuren aan verschillende partijen inclusief de vertaling  van de visie in een ontwerp, merk, visie, strategie en plan van aanpak. Het doelgerichten inrichten van het ontwerpteam. Opdrachtgever: Ocean Capital Ltd. / Faraig c.v. Omvang: 16000 m2 BVO Status: Ontwerpfase

Hap&Sap Oosterhout

Werkzaamheden: Concepting Herbestemming Exploitatie-advies Technische engineering Feasibility studie Locatie: Arkendonk te Oosterhout Missie: Deze voormalige Rabobank in het centrum van Oosterhout wordt getransformeerd tot biologische traiteur en een verse supermarkt. Tevens wordt de oude bankkluis wederom in gebruik genomen. De kluis wordt voorzien van slimme technologie zodat deze kluisjes weer (commercieel) verhuurd kunnen worden. De kluisjesruimte is, door ondersteuning van slimme technologie, weer in te zetten zonder personeel. Opdrachtgever: Private investeerder Omvang: 400 m2 BVO Bijzonder: Herontwikkeling, bestemmingswijziging, nieuw concept.   Status: In ontwikkeling  

Herbestemming Leerfabriek KVL gebouw 28.2

Werkzaamheden: Engineering Directievoering Locatie: Almijstraat 14 Oisterwijk   Missie: Enthousiasme, actie en reactie, slopen en opbouwen maakt de provincie Noord-Brabant van een plek die ooit dagelijks bruiste van activiteit weer een begrip zoals het vroeger was. De saamhorigheid, verbondenheid en de trots van de Oisterwijker op de eens grootste lederfabriek van Europa gaat vorm krijgen in de Leerfabriek KVL. Het concept ‘Ambachtsplaats voor creativiTIJD’. Een nieuwe toekomst waarin iedereen welkom is. Hiertoe is de provincie Noord-Brabant gestart met het ontwikkelen van plannen voor de locatie. Er is gestart met het Leermagazijn- gebouw aan de spoorzijde.   Nadat de eerste pionierende huurders op de eerste verdieping hebben plaatgenomen in het U-gebouw, wachten ze met smart totdat het leermagazijn (gebouw 28.1) en het kantoor (gebouw 28.2) geheel opgeleverd is, zodat ze de verhuisbeweging mogen maken naar deze prachtige plek.   Kantoorgebouw: werklandschappen en meesterpatissier Robert van Beckhoven. ( By Robert) Deze prachtige plek wordt ingericht voor Robert zijn bakkerij, magazijn, kantoor, winkel en studio’s.   Op de verdiepingen komen prachtige werkplekken en werkunits. Op de begane grond een centrale balie.   Engineering & directievoering   Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant   Omvang: 5000 m2 BVO   Bijzonderheid: Rijksmonumentaal industrieel pand. Onderdeel van het concept ‘ Ambachtsplaats voor de creativiteit’.   Status: Afgerond Foto’s door Jimke Joling Fotografie ©

Extra Box

Werkzaamheden: Conceptontwikkeling Locatie: Door heel Nederland Missie: Het verrijken van het merk ExtraBox (self-storage) door versterking  en het aanscherpen van de visie. De meerwaarde is omzetgroei voor de toekomst. Opdrachtgever: Extrabox Status: Lopend

Planontwikkeling Chopin te Maassluis

Werkzaamheden: Conceptontwikkeling Planontwikkeling Locatie: Maassluis Missie: Ontwikkeling van commerciële appartementen, zorg-appartementen, detailhandel, polikliniek en een islamitisch centrum. Opdrachtgever: Private investeerder & Coresta Omvang: 9600 m2 BVO Bijzonder: Multifunctioneel gebouw, combinatie van functies, Centrale ligging aan een spoor, nieuwbouw.   Status: Afgerond

Herbestemming kantoorpand Waalwijk

Werkzaamheden Projectmanagement van het ontwerp, indeling en uitvoering. Locatie: Mr.Coothstraat Waalwijk Missie: Engineering & directievoering Opdrachtgever: Novadic-Kentron Omvang: 100m2 BVO Bijzonderheid: In het kantoorpand, waar al reeds een huurder in huisvestte, is in opdracht van Novadic-Kentron een drugsuitgifte-punt ingericht.   Status: Afgerond

Badhuis Hilversum

Werkzaamheden: Creatieve sessies organiseren en begeleiden voor conceptontwikkeling Locatie: Meidoornstraat 2, Hilversum Missie: Het organiseren en begeleiden van een inhoudelijke creatieve concepting-sessie waarin we op zoek gaan naar de oplossing van de leegstand. De output is een keuze voor een concept. De start van een herontwikkeling van dit project. Opdrachtgever: Particuliere belegger Omvang: 400 m2 BVO Bijzonder: Voormalig badhuis en Rijksmonument Status: Programma van Eisen