PRODUCTS

Bottom-up (7-stappen formule)

Wood&Apples heeft een unieke groeiformule ontwikkeld die heeft bewezen succesvol te zijn. Deze bottom-up aanpak werkt volgens 7 stappen: Storytelling: een rijk verhaal werkt aanstekelijk en verbindt het rijke verleden van een pand met mondiale trends. Het zijn de wortels van een project. First concept, then design: ontwikkel een merk (kapstok) met een verhaal. Zend het gedachtegoed consequent en consistent uit via alle marketing- en communicatiekanalen. Voer dit door in de verschijningsvorm van het gebouw. Maak er een fenomeen van en wees eerlijk, transparant en zuiver. Ga niet voor het snelle geld, maar bouw het merk op. Regisseer: neem de regie in handen door een ervaren proces/projectmanager in te zetten op een opdracht die opgesteld is binnen de kaders van GOTIK (geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit). De procesmanager vormt de schakel en partner in het aansturen van het (uitvoerings)team. Verbind: zorg ervoor dat er verbinding gezocht wordt met de natuur, ondernemers, burgers, stad en instellingen. Verrijk en vernieuw en zorg voor een verbinding tussen online en offline. Hotelier: sta open voor geïnteresseerden en potentiële gebruikers en ontvang ze hartelijk. Wees aanwezig in het pand en vertel het verhaal. Met een goede kop koffie, een rondleiding en een enthousiast verhaal verkoop je een plek. De ontwikkeling, verbouwing en renovatie van een pand wordt beheersbaar door er zelf aanwezig te zijn. Faseer: in veel gevallen is het groeimodel (bottom-up) een plezierig model om mee te werken. Het is uitlegbaar en beheersbaar in communicatie, kwaliteit en geld. Kwaliteit: kwalitatieve dienstverlening, kwalitatief hoogstaand concept, […]

Concepting tailor-made

Ideeëngeneratie: Alle ideeën met betrekking tot een pand worden verzameld. Vervolgens wordt hieruit een selectie gemaakt, waardoor een paar ideeën overblijven die uit te werken zijn naar een werkbaar concept. Conceptuitwerking: Concreet maken van het goedgekeurde concept uit fase 1. De look & feel worden uitgewerkt naar identiteit, branding en toolings. Het concept-merk wordt visueel gemaakt en de invulling wordt uitgewerkt. Optimalisatie: Het concept-merk en de designs worden volledig uitgewerkt. De verschillende strategieën worden geschreven en gepresenteerd. Productie & commercie: De uiteindelijke uitwerkingen, ontwikkeling en activatie van het pand, marketing en (social)media; inclusief website, draaiboek en plan van aanpak.      

Crowdbuilding

Met crowdbuilding doet Wood&Apples een beroep op het publiek. We schakelen de hulp in van burgers en ondernemers om ideeën en kansen te spuien op vacant vastgoed en erfgoed. Met crowdbuilding maken we gebruik van het collectief om leegstand aan te pakken, maar zeker ook te voorkomen. Door middel van crowdsourcing (collectieve intelligentie) verzamelen we ideeën en informatie. Hieruit doen we inspiratie op die we kunnen gebruiken voor de realisatie van panden.          

U-build

Bouwen of verbouwen zonder aannemer? Dat kan met U-Build van Wood&Apples. Wood&Apples kan ondersteuning bieden in onderstaande fases: We verzamelen uw functionele, esthetische en technische wensen en vertalen dit praktisch in een programma van eisen. We bepalen het budget aan de hand van de bouwkosten, grondkosten en bijkomende kosten. We gaan op zoek naar het juiste gebouw of bouwkavel. Tevens onderzoeken we de beschikbare bouwgrond, prijzen en bebouwingsvoorschriften. Samen bepalen we de typologie van het gebouw: van woongebouw met lofts tot kantoor met flexwerkplekken. We oriënteren op het bouwproces en selecteren benodigde partijen zoals architecten, adviseurs, onder-aannemers en leveranciers. We ondersteunen bij de koop van grond en/of gebouw. We begeleiden het ontwerpproces binnen de gestelde kaders. Daarmee bewaken we het programma van eisen, budget, planning en kwaliteit. Nutstraject begeleiding. Bouwbegeleiding (inkoop, planning, werkvoorbereiding) bij de uitvoering van de bouw.

Office Quickscan: DUUR HUREN of DUURZAAM KOPEN?

Rijzen uw huur- en/of energiekosten de pan uit van uw kantoorpand? Benieuwd of koop een optie is voor uw bedrijf? De rente staat laag en de OG sector zit nog steeds in een dip. Dit lijkt de ideale tijd om een pand te kopen… Maar hoe ziet zo’n koopplaatje er dan uit? En werkt zo’n gebouw dan positief op mijn energieverbruik? Onze kantoren-quickscan kan u hierbij helpen! In een paar heldere stappen brengen wij de haalbaarheid van het ontwikkelen van een nieuw eigen bedrijfspand (kantoor) in beeld. Dit kan door middel van nieuwbouw OF middels transformatie van een bestaand pand. In een interactief proces bieden wij u inzicht in de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van een nieuwbouw of transformatie-opgave. Natuurlijk leveren we u ook inzicht in het ontwikkelen van een energie-neutraal kantoor- / bedrijfspand. We doorlopen de volgende stappen: – kickoff meeting: bezoek huidige huisvesting, verzamelen informatie en uitwisselen gedachtes, idee-vorming voor nieuw kantoor/bedrijfspand – uitvoering quickscan door onze professionals (bureauwerk) – Result-meeting: Presentatie van de resultaten en advies over het vervolg Delivery U ontvangt een degelijk inzicht in de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van uw opgave. Dit document biedt voldoende basis voor interne besluitvorming om al dan niet door te gaan met dit traject. Het biedt ook de eerste financiële verkenning om te bespreken met afdeling finance en/of mogelijke financiers. Daarnaast ontvangt u een inpassingstekening (3d- massa studie). Wie zijn wij? Wij zijn ervaren onroerend goed specialisten, welke vastgoedeigenaren of huurders helpen slim om te gaan met hun huisvestingsvraagstukken. […]