Burgers aan de knoppen

De bouw riep het al decennia ! Ook VOOR de crisis. ‘ De klant staat bij ons centraal’ . Grappig toch eigenlijk dat niemand de klant kende. Hoefde ook niet, want dat wat je bouwde werd verkocht en tijdens de oplevering kreeg je een lijst met opleverpunten! Heerlijk model toch?

Zijn de bouwconsumenten nu verandert of de bouw zelf? Dat is de vraag die ik mijzelf wel eens stel.

Tijdsgeest
Burgers ontworstelen zich onder invloed van digitale technologieën aan organisaties. Het woord organisatie is een woord welke eigenlijk niet meer past in deze tijdsgeest. We hebben het liever over zwermen mensen welke in, een digitaal netwerk als deze ,haar verlangens naar kennis of kennissen bundelt in netwerken. En vanuit daar acteert. Dat is wat er gebeurd is. Kennis en kennissenuitwisseling op het internet, zijn een van de grote tegenhangers geworden van de oude bouwcultuur. Of zijn het de tegenstanders van de oude bouwcultuur?

Prietpraatjes
De burger gaat aan de knoppen zitten, en zit niet meer te wachten op prietpraatjes. Daar prikken ze makkelijk doorheen. Dat is geen trend! Tegenstanders hopen van wel. Het is feit geworden. De deeleconomie, welke nu langzaam ontstaat, zet eindelijk de programmering van de gebouwen centraal! Gebruik van het gebouw staat voorop, in plaats van de stenen.

Dat zegt dus ook wat over het aanbodsysteem van de bouw. Deze is structureel veranderd. De bouwwereld draait langzaam om en draait alleen nog maar om de zorg weg te nemen van de klant. En we bouwen wat de klant wil! Niet andersom. Of misschien bouwen we het niet eens zelf, maar maakt de klant hetzelf.

Ome Cor
Het eerste online platform welke de ideeën van de klant al centraal zet, is al geboren. Een platform waar men in zwermen/ communities, haar eigen ideeën kan plaatsen. Al dan niet geholpen door professionals, welke ook geloven in het geuite idee. Mensen kunnen elkaar helpen, hun dromen waar te maken middels dit platform, Ome Cor genaamd.

Handschoen
Tuurlijk moeten de plannen dan ook gebouwd worden. Daar komt veel bij kijken. Is de bouw al zover dat ze initiatiefnemers (woonconsumenten) willen helpen hun dromen te realiseren? De eerste ontwikkelende partijen (zoals Blauwhoed) pakken deze handschoen al prima op. Ook diverse andere kleinere en grotere partijen (zelfbouwers noemen ze zich) vinden het nieuwe aanbodmodel interessant en helpen de klant hiermee. Wetende wel, dat de business modellen voor de bouw alsook voor de projectontwikkelaars op de kop gaan. Sow What… Het is mooi geweest. Heeft dit allemaal met een crisis te maken? Nee, dit heet koerswijziging of structurele verandering! Is het aanbodmodel dan geweest? Misschien niet, Steve Jobs bedacht immers ook gave apparaten die iedereen wil hebben. Maar het oude, het oude aanbodmodel van de bouw… Dat is kapot!