In no-time transformeren

Blog
Van zorginstelling naar hotel, of van woning tot pop-up restaurant. Je kunt het zo gek niet bedenken. Sinds 1 november 2014 is het mogelijk om zo’n transformatie binnen 8 weken te realiseren. Dankzij het Besluit Quick Wins hoeft zo’n project geen half jaar meer te duren.

 

Dit besluit zorgt ervoor dat diverse procedures flink worden ingekort, bijvoorbeeld als er voor tijdelijk gebruik van het bestemmingsplan afgeweken moet worden. Ook is de mogelijkheid tot tijdelijk anders bestemmen verlengd van 5 naar 10 jaar. Dit schept mogelijkheden voor transformaties op de lange termijn.

 

Verder is er een lager verbouwniveau in het Bouwbesluit opgenomen, wat inhoudt dat de verbouwing moet voldoen aan het niveau van bestaande bouw in plaats van het niveau van nieuwbouw.

 

In het Besluit is ook de BTW-integratieheffing afgeschaft en is er een korting geïntroduceerd op de huurdersheffing bij transformatie van leegstaand vastgoed naar sociale woonruimte. Met deze wijzigingen steunt de overheid de aanpak van leegstand.

 

Voorheen kon een gebouw met de omgevingsprocedure worden getransformeerd, maar daar was de beperking aan verbonden dat een gebouw niet groter mocht zijn dan 1.500 vierkante meters en dat er geen wooneenheden mochten worden toegevoegd. Door het besluit wijzigt het huidige omgevingsrecht en zijn deze beperkingen van de baan.

 

De maatregelen die op 1 november zijn ingegaan zijn de eerste stappen naar een nieuwe Omgevingswet, die 24 afzonderlijke wetten zal gaan vervangen. Het wetsontwerp Omgevingswet is op 17 juni 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het zal nog een aantal jaar duren voordat deze wet in werking zal treden, maar de eerste wijzigingen dagen ons al uit om in actie te komen.