Industrieel erfgoed in Nijmegen

Industrieel erfgoed in Nijmegen

Als het aan de gemeente ligt, wordt het gebied van de Vasim en CP Kelco in de toekomst een bruisende plek vol cultuur, ambacht en vrije tijdsbesteding (leisure). Na de zomer start een proces om de ambitie voor dit NYMA-kwartier samen met partijen in de stad vorm te geven. Het college heeft nu eerst een aantal randvoorwaarden vastgesteld, waarbinnen de toekomstige ontwikkeling van het gebied moet plaatsvinden.

Het gaat met name om ruimtelijke, programmatische en financiële randvoorwaarden, waaronder:

Er is ruimte voor beleven, leisure en ambachtelijke bedrijvigheid in de brede zin.
Er is geen ruimte voor grootschalige detailhandel, detailhandel voor de dagelijkse boodschap,een bioscoop, kantoren en functies als wonen, scholen en kinderdagverblijven.
Het terrein westelijk van de Vasim moet beschikbaar blijven voor het organiseren van evenementen.
Er is diversiteit in cultureel aanbod (zoals evenementen, ateliers, creatieve industrie).
Er zijn (publiek-toegankelijke) atelierruimten voor kunstenaars.
De Vasim en de watertoren moeten behouden blijven.
De relatie van de Vasim met het water moet worden versterkt.
Er moet een groene ruimtelijke verbinding van Park West naar de rivier komen.
Proces
De ambitie voor het gebied wordt samen met verschillende partijen ontwikkeld, waaronder de huidige gebruikers van het gebied (Waalhalla en De Cultuurspinnerij), Ontwikkelingsbedrijf Waalfront, bewoners en ondernemers uit de omgeving, en investeerders. In samenspraak met hen en op basis van een marktverkenning wordt in het najaar een ambitiedocument voor het gebied gemaakt.

In deze periode wordt waarschijnlijk ook meer duidelijk over het mogelijk vestigen van het archeologisch en kunstdepot van de provincie Gelderland, gemeente Arnhem, musea Valkhof en Moderne Kunsten en de gemeente Nijmegen in de Vasim. Deze ontwikkeling past ook binnen de ambitie van een bruisende culturele invulling. Als het depot in de Vasim komt, is dat mét een publieksfunctie en is er nog voldoende ruimte voor andere activiteiten.

De gemeente Nijmegen heeft Wood&Apples al sinds begin 2015 aan haar zijde om haar te ondersteunen in deze procesgang, als conceptbedenker, merk-ontwerper, en als aanjagers/ kwartiermakers ten behoeve van de organische ontwikkeling van het Nyma-kwartier.