Nieuwsbrief Q1

GEMONDE

In opdracht vanuit de gemeente Sint-Michelsgestel is er door IMOSS een ruimtelijke visie ontwikkeld voor de dorpskern van Gemonde. In opdracht vanuit de gemeente hebben wij in samenwerking met Bouwkundig Tekenburo van Uden een visie mogen herontwikkelen van de kerk en de pastorie te Gemonde.
De gemeente Sint-Michielsgestel werkt aan de uitvoering van het integrale dorpsontwikkelingsplan (IDOP) in dorpskern Gemonde. Deze dorpskern omvat de kerk, de pastorie, de school en de gymzaal.
De gedachten zijn er om Gemonde een nieuw hart te geven, “een centrale ontmoetingsplek”. Dit betekend dat er behoefte is aan het zoeken naar mogelijkheden van hergebruik (kerk & pastorie) welke aansluiten bij de behoeften van de gemeenschap. De visie voor de herontwikkingsconcepten van de kerk en de pastorie zijn gepresenteerd en enthousiast ontvangen bij IDOP en de gemeente.

JONG TALENT

Binnen het bedrijf geven wij jong talent de kans om kennis te maken met het bedrijfsleven. Wij bieden op dit moment een tweetal afstudeerders de kans af te studeren op het onderwerp “kansrijk monumentaal vastgoed”. Even voorstellen…
Wij zijn Tamara Swanenberg (23) en Victor Jakobs (24). Wij zijn beide vierde jaars studenten van de opleiding Bouwmanagement & Vastgoed aan de Avans hogeschool. Tijdens onze afstudeer periode onderzoeken wij de “kansen in monumentaal vastgoed”. Wij ondervinden dat er in toenemende mate functieverlies onstaat bij kerken, kloosters en industrieel vastgoed. Het ziet er ook niet naar uit dat zij in de toekomst hun oorspronkelijke functie terug krijgen. Het doel van ons onderzoek is het ontwerpen van een “tool”. Hiermee willen we toetsen of de maatschappelijke behoefte van de toekomst past binnen het monumentale vastgoed. Meer info volgt in de loop van het proces en zal te lezen zijn in de volgende nieuwsbrief.