Nieuwsbrief Q2 nieuw 1-2

OMECOR DAAGT JE UIT!

In de nieuwsbrief van juni 2013 kwam het al naar voren; om de kansen te kunnen pakken die de huidige markt biedt, dienen oude denkwijzen omgezet en vertaald te worden naar de nieuwe situatie. U zult zich afvragen, kansen? Ja, kansen zijn er zeker! Door het blijven toepassen van de oude denkwijze, komen deze kansen lastig aan het licht. Dit is een van de redenen waarom ‘OmeCor’ is opgezet; een digitale poel voor kennis, ambities en leegstaande panden waar deze kansen wél naar boven drijven.
OmeCor is een digitale community waar de markt omgekeerd wordt; continue verzameld O.C. de mooiste, leegstaande panden om deze een nieuw leven in te blazen. Mensen met ideeën en ambitie zien deze kans en kunnen hier proactief hun input leveren. Op deze manier ontstaat er onlnine een cocreatie die ook offline ingezet wordt door middel van live-sessies, brainstormen, conceptualisering, virtueel contact via het platform en andere vormen van crowdsourcing waarbij de eindgebruiker actief betrokken is als ideeëngenerator of beoordelaar van input. Het beste idee krijgt de kans daadwerkelijk gerealiseerd te worden. Je eigen leefomgeving creëren is dus mogelijk!
Organisaties die voornamelijk focussen op productontwikkeling, onderschatten de waarde van klantontwikkeling waar OmeCor zich op richt. Het resultaatvoordeel van OmeCor ontstaat doordat het ontwikkelde optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van de gebruikersdoelgroep. Het maakt niet uit wie je bent, wat je doet en waar je vandaan komt; jij mag zelf je eigen leefomgeving creëren waarbij OmeCor dit faciliteert. O.C. wordt ook wel beschreven als ‘the voice for Holland’ voor designers en ontwerpers in de dop. Meldt je nu aan als lid en start! Het is en blijft gratis. OmeCor is een gezamenlijk initiatief met onze partner Its a virus.
Vanaf maart kun jij je omgeving creëren bij OmeCor: www.omecor.nl

SPONSORING ‘GO FOR AFRICA’

Op 2 februari is Joey van den Biggelaar, student aan de ROC Tilburg, samen met een medestudent vanuit Bakel in een tweedehands jeep naar Afrika vertrokken waar zij 10 weken zullen verblijven als afstudeerstage. Deze reis is een initiatief vanuit de stichting ‘Go for Africa’, waarbij de studenten bezig zijn met projecten die techniek gerelateerd zijn. Zij gaan de lokale bevolking les geven in techniek en verschillende technische voorzieningen installeren in scholen en ziekenhuizen. Aan het eind van de stage worden de auto en meegebrachte apparatuur ter plekke gedoneerd. WOOD&APPLES vind dit een goed en inspirerend initiatief, en wenst de jongens veel succes toe!