Social media, verrijking of  verarming?

Stress society
We leven in een stress society; alles moet meer, beter en het liefst nu. De prestatiedruk ligt hoog. De technologie is niet meer uit ons leven weg te slaan en je wordt gek aangekeken als je nog geen Facebook account hebt.  Social media heeft zich doorontwikkeld en dient voor steeds meer bedrijven als online klantenservice, genaamd webcare. Op elk moment van de dag kun je je vragen via, onder andere Twitter, aan bedrijven stellen en je hebt binnen een paar minuten een volledig antwoord op je vraag.

 
Technology detox campagnes
Ondanks deze handige ontwikkelingen brengt social media ook veel (sociale) druk met zich mee. Door deze druk ontstaan er initiatieven zoals technology detox campagnes, waarbij je een dag naar keuze je telefoon en mobiele apparaten weg moet leggen om weer eens van het moment te genieten.
Disconnect Day in de VS is een voorbeeld van zo’n campagne. Op de website kan je invullen waar je woont en op welke dag je al je mobiele apparaten weg wilt leggen. Dit zodat je even je rust terug kan vinden in jezelf en je directe omgeving.

 
Het gebouw bestaat zonder te bestaan
Social media is overal en is ook toe te passen op de bouw.  Dankzij social media kan een pand namelijk al bestaan zonder dat het daadwerkelijk gebouwd is. Zo worden de concepten welke ontworpen worden al snel op social media geplaatst. Hiermee krijgen deze al snel een plekje in de maatschappij, terwijl de echte realisatie pas veel later start. We zijn al bekend met het gebouw voordat het er überhaupt staat. Dankzij social media worden ideeën, gedachten en concepten al in de beginfases gedeeld en beoordeeld. Stakeholders kunnen zo een gebouw of een concept al heel vroeg omarmen of afstoten.

 

 

Aan de ene kant zie je dat men steeds meer op techniek gaat vertrouwen. Het dient vaak als een gemak en dus als een verrijking. Aan de andere kant zie je een stroming dat vraagtekens zet bij de constante toevoer van technologische veranderingen en verbeteringen. Immers welke invloed heeft dit op de echte kwaliteit van het leven. Op Technische scholen worden studenten steeds bewuster gemaakt van de maatschappelijke kant van technologie en men wordt steeds kritischer op de toepassing hiervan.

 

 

————————————————————————————————
Bij Trends&Apples koppelen wij macro trends aan het vakgebied. Er wordt elke eerste maandag van de maand een overkoepelende macro trend op de website geplaatst. Dit omdat wij onze kennis over (macro)trends graag met je willen delen.